Nytt våningsplan

Uppdrag
Utbyggnad av näringsfastighet
MMB utförde byggnation vid kontors- och lager byggnad i Rebbelberga, Ängelholm.
Uppdraget bestod av renoveringsarbeten och påbyggnad av ytterliggare våningsplan.