Nyproduktion

Uppdrag
MMB utför nybyggnation av 35 Lägenheter och 1200 kvm Gym.

Detaljer
Projektbudget 83 mkr
Lägenheter klara December 2021
Gym klart September 2021