Nybyggnad av logistikanläggning

UPPDRAG
Nybyggnad av logistikanläggning åt GN Logistics genom samverkansentreprenad.

Detaljer
Storlek 13 000 m2
Projektbudget 78 mkr
Klart April 2020