Nyproduktion

Uppdrag
MMB utför nybyggnation av parkeringsgarage, butikslokaler och bostadslägenheter.

Detaljer

Projektbudget 85 mkr
Klart Juni 2022